Hướng dẫn thanh toán

1. Thanh toán tiền mặt khi kí hợp đồng

Khi kí hợp đồng khách sẽ cọc, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

2. Chuyển khoản qua ngân hàng:

Chuyển tiền khoản qua ngân hàng với đầy đủ thông tin liên hệ

Thông tin số tài khoản giao dịch với LS:
Mọi hợp đồng khách hàng sẽ chỉ phải phải thanh toán trước một phần phí dịch vụ, sau khi bàn giao khách hàng sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại theo đúng như hợp đồng