Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tên công ty: Công ty TNHH đầu tư LS Việt Nam

LS INVEST VIETNAM CO., LTD

Mã số doanh nghiệp: 0107657567

Trụ sở chính: số 1 Hoàng Đạo Thuý, Hà Nội, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0912566052

Fax: 0243993009

Email: LSVIETNAM81@GMAIL.COM